مدیر موسسه ارتباطات بین المللی اطلاعاتی توس

مدیر مسئول مرکز انتشارات رایانه پرداز

محقق پیشین آزمایشگاه شرکت SPEED-R CHIMIE

مترجم و پژوهشگر پیشین مراکز استراتژی و علوم انسانی

پژوهشگر کارگاه تحقیقاتی هوش مصنوعی

(مدل های AI ترجمه ماشینی پایگاه داده های معنایی و هوش مصنوعی)

طراح و مجری پایگاه های اطلاعات فرهنگستانی

پایگاه داده های فرهنگ لغات

پایگاه داده های تحقیقاتی: زبان و زبانشناسی فارسی - تاریخ و زبانهای هندوژرمنی

مترجم و نویسنده ١٢٦عنوان منتشره، در حال انتشار و منتشر نشده

 

 

 

 

 

 

موضوع  فعالیت:

فیزیک پلاسما و مهندسی هسته ای

تکنولوژی شیمی 

تکتونیک ومهندسی زلزله

مهندسی سازه ها و تکنولوژی بتن                

انتقال تکنولوژی                                     

کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات (IT)            

مهندسی هوش                                        

تکنوسفر و مهندسی تمدن                           

مدیریت راهبردی                                    

مهندسی هوافضا

مهندسی زیست پزشکی

مهندسی سرامیک                                    

 

 

 www.W3-i.com سایت شخصی

 

 

 

 

 

رحمان جلینی - رحیم جلینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های برجسته:

واضع نظریات درباره آتلانتیس و تمدن پژوهی

نظریه مبدا ایرانی عیسی مسیح

تئوری زبانهای سنتز

تئوری مفهوم زمان 

نظریه بازآرایی جدول تناوبی

ابداع کننده سه فرآیند تولید در تکنولوژی شیمی

طراح و مجری پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی MFTR

(برنامه تحقیقاتی گداخت هسته ای کنترل شده) موتورهای پیشرانش MHD

مجری پروژه صنعتی تولید پیگمان های فلزی

طراح پایگاه داده های INDOGERMANIC REVISED ETYMOLOGY و پروژه تحقیقاتی LPE

محقق در هوش مصنوعی زبانشناسی ...

ابداع کننده سیستم هوشمند بیوکامپیوتر

مترجم 28 مقاله و کتاب در موضوع راهبردشناسی

 

برگشت به سایت ارتباط  |  برگشت به صفحه اصلي  

 

گستره:

تالیفات

پروژه های تحقیقاتی

پروژه های مطالعاتی

پروژه های صنعتی

راه اندازی واحد تحقیقاتی-صنعتی تولید اکسیدهای فلزی

نظریات

ابداعات

مقالات تحقیقاتی

مقالات ترجمه